Nationale Kottervlootparade

01 augustus 2016

Opvarenden van de kottervloot zijn het beu. Ze voelen zich gepasseerd door de Nederlandse pers en als er al aandacht is dan worden ze weggezet als boemannen. Daar zorgen vooral de ongenuanceerde uitlatingen van ngo’s voor.

Zij zien de Noordzee als hun speeltuin waarin ze gebieden claimen die zogenaamd bijzondere natuurlijke waarden hebben. Moeilijk te begrijpen maar de hele Noordzee is een natuurgebied, meer dan wat we aan wal hebben. Daar is alles gecultiveerd. Zelfs het gros van de bossen is aangelegd. Nederland heeft nu veel meer bos dan pakweg 300 jaar geleden. Toen waren nog veel wateren in het deltagebied in takt. Inmiddels is alles wat nog een beetje zilt was drooggelegd, ingepolderd of van de zee afgesloten. Met als gevolg een soortenverarming die zich ook in de kuststrook laat gelden. Milieuorganisaties roepen dat het slecht gaat met haai en rog. Vissers zien de laatste jaren juist meer rog in de vangsten terechtkomen. Dat betekent dat beide soorten zich aanpassen aan alle veranderingen langs de kust (afsluiten van zeegaten) en herstellen. Behalve een handjevol Britse vissers wordt er niet specifiek gevist op haai en rog. Ze verschijnen als bijvangst in de netten. In het Britse deel van de Noordzee hebben beide soorten zich sterk ontwikkeld. Maar volgens de ngo’s zijn ze zeldzaam in het Nederlandse deel. Feit is dat veel vissen zelf hun favoriete gebied uitzoeken op basis van onder andere voedselaanbod, zoutgehalte, temperatuur en verstoring (zand- en grindwinning, schade aan gehoororganen door zoektochten naar gas- en olievelden en door vibraties die veroorzaakt worden door windmolens). De ngo’s blijken baat te hebben bij het versturen van onheilstijdingen. Waarschijnlijk is dat een garantie voor het ontvangen van donaties van bezorgde burgers die, niet geplaagd door enige kennis of bij gebrek aan een kritische blik, alles probleemloos slikken. Jammer, want diezelfde burger zou bij een strandbezoek ook een steentje bij kunnen dragen door de rommel mee naar huis te nemen of in de afvalbak te werpen. Bovendien is de visserij anno 2016 niet meer te vergelijken met die uit de jaren zeventig en tachtig, toen er nog sprake was van een ongebreidelde schaalvergroting. Naast de ngo’s eisen ook energiebedrijven steeds meer ruimte op. Opvallend genoeg laten ngo’s en de energiebedrijven doorgaans hun oog vallen op locaties die juist zo belangrijk zijn voor de vissers. Weliswaar bevissen vissers een relatief klein deel van de Noordzee maar zij kunnen zich niet aan de indruk onttrekken dat met name ngo’s hen van zee af wil hebben. Ze komen in de verdrukking. Dat is de reden waarom ze eind juni de koppen bij elkaar hebben gestoken en op 27 augustus een Nationale Kottervlootparade zullen houden. Vanuit Scheveningen zal de armada vissersvaartuigen de Nieuwe Waterweg op stomen om bij de Kop van Zuid een draai te maken en weer terug te stomen. Een klein aantal kotters zal in Rotterdam afmeren om tekst en uitleg te geven. Tijdens een visserijfeest op zaterdag 16 juli in Den Oever (Wieringen) legt de schipper van de UK-237 de bezoekers uit dat de Nederlandse kottervloot nog maar een fractie is van wat het ooit was en dat de vloot op een duurzame manier vist. (foto W.M. den Heijer)