MVO

MVO Simonis

Bij Simonis is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen troef

Simonis heeft al geruime tijd Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog in het vaandel staan. MVO is absoluut geen modegril. Heeft niets met liefdadigheid, goede doelen of geitenwollen sokken te maken. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is  ondernemen met oog voor People, Planet en Profit.  MVO, ook wel aangeduid als duurzaam ondernemen, is goed voor de mensen in het bedrijf, de omgeving en het milieu. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bevordert economische en duurzame groei.

Kiezen voor duurzaam
Ook bij Simonis is MVO onlosmakelijk verbonden met de bedrijfsvoering. Elementen van MVO liggen al vaak verankerd in bedrijfsprocessen zonder dat het als zodanig is benoemd. Zo ook bij Simonis. Daar waar mogelijk is het vizier gericht op duurzaamheid. Zo wordt bijvoorbeeld de warmte die vrijkomt van de koelmachines teruggewonnen om op die manier energie te besparen. Ook  zijn bijna alle bestaande lichtarmaturen in de verschillende vestigingen vervangen door energiezuinige LED- verlichting. ‘Maar we kiezen ook altijd voor vis van het seizoen en vis uit de streek. Dat betekent in de praktijk minder transport en dus minder uitstoot van onder andere CO². Dat betekent in de praktijk pure milieuwinst’, zegt Dennis Simonis, die eraan toevoegt dat het bedrijf al langere tijd gescheiden afval verzamelt en aanbiedt.

Dennis Simonis: ‘Naar mijn stellige overtuiging is MVO echt onontkoombaar. Bedrijven zullen daar waar mogelijk vooral voor duurzaam moeten kiezen. Als Simonis hebben wij die keuze bewust al gemaakt.’