Visafslag verwerkt meer vis in 2012

01 januari 2013

Vorig jaar is maar liefst 500 ton meer vis aangeboden op de visafslag van Scheveningen. Dat geeft wederom aan dat het goed gaat met de visbestanden. Het aantal vissersvaartuigen is ten opzichte van pakweg vijftien jaar geleden nagenoeg gehalveerd en hoewel milieuorganisaties ons anders doen geloven, is de Noordzee verre van leeg. Natuurlijk zou het kabeljauwbestand wel wat groter mogen zijn, maar ondanks de strenge vangstbeperkende maatregelen vertoont de populatie van deze soort te weinig veerkracht.

Het is ook niet de kabeljauw die voor de groei in aanbod heeft gezorgd. Maar wel schol. Helaas vielen de prijzen gemiddeld een beetje tegen waardoor de stijging in aanvoer niet geleid heeft tot een hogere omzet. Werd er in 2011 nog 26,5 miljoen euro aan vis omgezet. In 2012 bleef de omzet steken op ongeveer 25,7 miljoen euro. Geen slecht resultaat overigens. In totaal verwerkte de Scheveningse visafslag zo´n 8300 ton vis.

De visafslag van Scheveningen ressorteert onder United Fish Auctions, dat gevestigd is in Stellendam. De visafslagen van Goedereede en Colijnsplaat vallen eveneens binnen dezelfde holdingmaatschappij. Scheveningen doet het binnen de holding uitstekend. Net als in 2011 zorgden met name de kotters die eigendom zijn van rederij Jaczon vorig jaar voor meer tong, daar waar zij in 2010 een groot deel van de jaarlijkse scholaanvoer voor hun rekening namen. In tegenstelling tot 2011 was het aandeel van de flyshooters, een moderne variant op de traditionele snurrevødvisserij, slechts een klein beetje geslonken. Dat kwam onder andere omdat de SCH-65 in de zomer met de twinrigmethode achter de schol aanzat, waar schipper Simon Ras de jaren daarvoor op poon en mul viste. Verder lieten ook de onder Franse vlag opererende flyshooters van Jaczon net als in 2011 vaker verstek gaan op de Scheveningse visafslag. Deze schepen vissen in zuidelijke wateren, zoals de Golf van Biskaje, waarbij zij aanlanden in Franse vissersplaatsen. De onder Belgische vlag varende Z-99 ´Aravis´ voert de laatste maanden weer aan en zorgt ervoor dat het aandeel van de flyshooters op peil blijf. Nieuw aan dit front is de Belgische flyshooter Z-35, eigendom van een Urker rederij. Deze kotter laat de laatste weken de vangsten eveneens in Scheveningen afslaan.

Met de verkoop van de GO-4 eind 2011 verloor de visafslag in 2012 een belangrijke klant, die op jaarbasis altijd goed was voor een aanvoer van ruim boven de 1,5 miljoen euro. Voorts koos de eigenaar van de OD-6 ervoor om de vangsten in de zomermaanden in Den Helder af te slaan. De OD-6 oefent ´s zomers de twinrigvisserij uit op de Doggersbank. Heen en weer stomen kost ruim veertig uur. Den Helder ligt wat dat betreft gunstiger. ´Je hebt het dan toch ook over een pittig bedrag aan schol wat deze mannen doorgaans aanvoeren en die kunnen wij niet bijschrijven. Was dat wel gebeurd dan hadden we een lichte stijging kunnen bewerkstelligen´, aldus locatiemanager Wim Harteveld. Al met al blijft Scheveningen volgens de locatiemanager landelijk gezien lekker meedraaien. En dat is prettig voor de kopers, want die zijn dan wekelijks en soms zelfs dagelijks verzekerd van vers aangevoerde vis.

Op de foto zijn vissorteerders bezig met het sorteren van de zojuist aangevoerde vis. (foto W.M. den Heijer)