Wachten op toename vleesgewicht

01 september 2014

Veel mensen vermoeden altijd dat je mosselen moet eten als de r in de maand verschijnt. Natuurlijk kun je eind juli een zak mosselen kopen, waarvan het vleesgewicht tegenvalt. Dat zou dan enigszins te vroeg kunnen zijn. Mosselen moeten het hebben van plankton dat in het water zweeft. Zij filteren het zeewater en consumeren het plankton. Desalniettemin kun je in juli en in augustus het ook gewoon treffen.

Want uiteindelijk heb je partijen met een goed vleesgewicht in de schelp en partijen waarvan de mosselen te licht aanvoelen. Voor de veiling van de aangevoerde mosselen worden er altijd eerst monsters van de vangst genomen. Een emmer per laadruim (elke mosselkotter heeft gemiddeld twee laadruimen). Die mosselen in de emmer worden geteld en gewogen. Daarna gaan ze de pan in en na te zijn gekookt wordt de mossel wederom gewogen. Op die manier verkrijgt men een indicatie van het stukstal en het vleesgewicht. Het mosselseizoen kende dit jaar een stroeve start. En ondanks dat noteerde de mosselveiling in Yerseke (de enige te wereld) al na twee weken een hoeveelheid van 100.000 mosseltonnen (1 mosselton is 100 kilo). Opvallend was dat ongeveer driekwart afkomstig is uit de Oosterschelde, daar waar voorheen de Waddenzee gewoontegetrouw als voornaamste leverancier gold. In het verdere verloop van het op 9 juli gestarte mosselseizoen verwachten insiders dat de balans weer enigszins naar het wad zal uitslaan. Desalniettemin blijven de meeste Zeeuwse mosselkotters voorlopig dus dicht bij huis..Secretaris van de Producentenorganisatie Mosselcultuur Hans van Geesbergen laat weten dat de schelp van de tot nu toe aangevoerde mosselen relatief klein is. Nu heeft dat volgens hem geen invloed op de smaak maar de inhoud is wel van belang. Hij doelt daarmee op het vleesgewicht. ‘Hoewel het nog vroeg in het seizoen is om daar een uitsluitsel over te geven, loopt het vleesgewicht ietwat achter. Hopelijk herstelt zich dat de komende weken’, aldus Van Geesbergen. Een kleine schelp hoeft niet per se een gering vleesgewicht op te leveren net zo goed als een grote schelp geen garantie biedt op een fors vleesgewicht. In de eerste week van het mosselseizoen werd een gemiddelde prijs genoteerd van krap 260 euro per mosselton. In de laatste week van juli liepen de prijzen uiteen van 54 euro voor een matig vleesgewicht tot 226,55 euro per mosselton voor een vleesgewicht van 27,8 procent. Ook in de eerste week van augustus waren er fikse prijsverschillen tussen de aangeboden partijen. Desondanks wist het gros van de mosselvloot er een mooie besomming uit te slepen. De verwachting is dat de mosselkotters geleidelijk aan de percelen op de Waddenzee wat vaker zullen opzoeken al was het alleen maar om te checken of de recente stormen in augustus niet al te veel schade hebben aangericht. Met name de percelen die op ondiepe gronden liggen, zijn kwetsbaar voor stormen. De 41 meter lange YE-56 ‘Pieter’ van Barbé Schepen BV vaart met een volle lading mosselen van de Waddenzee langs de Noordzeekust van Petten richting Zeeland. (foto W.M. den Heijer)