Pure misleiding

05 april 2017

Weer een staaltje van pure misleiding om de burger de indruk te geven dat het slecht gesteld is met de visserij op de Noordzee. De actiegroep Eendracht Maakt Kracht, waar Nederlandse vissers supporter van zijn, is furieus over de inhoud van een begin dit jaar door Good Fish Foundation op het internet gelanceerde Bijvangstwijzer. Daarin staat dat vissers tonnen bijvangstvissen overboord gooien en dat de consument onder andere tarbot, griet, zeeduivel en rog niet moeten kopen. De Bijvangstwijzer is bedoeld om het publiek te informeren over vis die in de ogen van Good Fish Foundation wel of niet gegeten kan worden. Belangrijke voorwaarden om met een gerust hart vis te kopen, zijn dat de populatie van de betreffende vissoort er goed voor staat, dat de visserijmethode duurzaam is en dat er geen voedselverspilling plaatsvindt. De organisatie die de transitie naar een duurzame en verantwoorde visserij wil bevorderen, kan rekenen op steun van onder andere het Ministerie van Economische Zaken. Voor de visserijsector een zeer discutabele ondersteuning. De Bijvangstwijzer lanceert een aantal termen die vissers niet kunnen begrijpen. Enerzijds meldt de site dat commercieel niet interessante bijvangstvissen als schar overboord gegooid worden en dat de consument die juist moet kopen om dat te voorkomen en anderzijds geeft GFF bijvangstvissen als tarbot, griet en rog een rode kleur omdat deze niet gekocht zouden moeten worden. De samenstellers gaan volgens de actiegroep EMK behoorlijk de fout in. ‘Wij gooien geen bijvangsten van marktwaardige vis overboord. Dat hebben we nog nooit gedaan. Tong en schol zijn doelsoorten, net als schar, wijting, tarbot, griet, rog en nog veel meer. Alles wat maats is, voeren we aan en daar krijgen we een prijs voor’, aldus Dirk Kraak die bestuurslid is van EMK. ‘Good Fish Foundation doet nu voorkomen alsof wij louter voor tong en schol op zee zijn en de rest minderwaardige bijvangst is. Dat is een volkomen verkeerd beeld. Dat Nederlanders geen viseters zijn en niet weten dat schar een heerlijk visje is en dat daar ontzettend veel van rondzwemt, is er jammer’, stelt de in Den Helder wonende Kraak vast. Hij is schipper op de BRA-7 en ziet dagelijks wat er in de netten terecht komt. ‘Het is de laatste jaren ongelofelijk. De zee wemelt van de vis. Op alle fronten gaat het goed. Wij krijgen de indruk dat ngo’s met een rijke zee waarin veel biodiversiteit aanwezig is, en dat is gewoon zo, niet blij zijn. Het gaat alleen nog maar om angstzaaierij zodat de geldstroom van donaties niet in gevaar komt. Ontzettend jammer, want daarmee verliezen ze hun geloofwaardigheid.’ Dirk Kraak vindt dat door het supporten van de Bijvangstwijzer het ministerie van Economische Zaken zich op glad ijs begeeft. ‘Zij hebben wat uit te leggen. Ze halen een hoop termen door elkaar of geven er een verkeerde betekenis aan. Bovendien halen ze ook het brood uit de mond van de handel door te stellen dat de consument onder andere tarbot, griet en rog links moeten laten liggen. Er zou geen voldoende informatie zijn over de omvang van deze populaties. Nou, wij krijgen er een sik van, want in de zuidelijke Noordzee is er al jaren een toename van tarbot, griet en rog’, zo meldt Dirk Kraak. Het bestuur van de actiegroep EMK heeft brieven verstuurd naar Kamerleden waarin de vissers wijzen op de onzin die in de Bijvangstwijzer staat. ‘Het kan toch niet zo zijn dat we, nu de Noordzee er eindelijk hartstikke goed voor staat, weer als boeman neergezet worden?’ Op de foto de 52-jarige schipper Dirk Kraak (links) en zijn broer Peter die het zat zijn dat er telkens zoveel onzin over de visserij en de Noordzee de wereld in gestuurd wordt. (foto W.M. den Heijer)