Meer vis in de Noordzee

01 januari 2010

Noordzee is meest productieve zee ter wereld

In tegenstelling tot wat de media en milieuorganisaties ons doen geloven , gaat het met de visbestanden in de Noordzee ontzettend goed. Mondiaal is er weliswaar een serieuze dreiging als gevolg van overbevissing en vervuiling door onder andere plastic en olie (waar per slot van rekening iedereen aan meedraagt), maar regionaal zijn er lichtpuntjes. De Noordzee is zo’n lichtpuntje.

Kabeljauw is bezig aan een inhaalslag en schol lijkt helemaal zijn draai te hebben gevonden. De vissers moeten zelfs vis overboord gooien omdat het quotasysteem niet gelijke tred houdt met de natuur. De visser ziet meer kabeljauw en schol in zijn netten komen, terwijl hij rekening moet houden met een maximale te vangen hoeveelheid. Opgelegd door Brussel.

De oorzaak van het herstel is verklaarbaar. De kottervloot van Nederland is in pakweg tien jaar gehalveerd en datzelfde geldt ook  voor de vloot van Engeland, Schotland en Denemarken. Om nog maar te zwijgen over de Belgische kottervloot. Het begint stil te worden op zee. Omdat de Noordzee zo ondiep is, is ie ontzettend vruchtbaar. Immers het zonlicht kan makkelijk de verschillende waterkolommen bereiken en op basis van fotosynthese gedijdt het plankton naar hartelust. Plankton is weer voedsel voor jonge en kleine vis en die groeien daardoor optimaal. De Noordzee is relatief vruchtbaarder dan de overwegend diepe en meer vervuilde Middellandse Zee. Het totale watervolume van de Noordzee wordt in één jaar tijd ververst. De Middellandse Zee doet er meer dan zeventig jaar over. De Noordzee is met haar stromingen en winterse stormen bijzonder dynamisch en heeft een sterk herstellend vermogen.