Vis met graat is veel smakelijker

01 februari 2012

Februari is net als januari een maand waarin de vissers te maken hebben met ijzige koude of hevige stormen. Wat de vis daarvan meekrijgt, is niet bekend. Wel zoeken bepaalde vissoorten andere gebieden of grotere dieptes op om aan de koude te ontsnappen. Vooralsnog hebben we langs de kust nog geen vorstperiode van betekenis kunnen ervaren en blijft het overwegend winderig, waardoor het voor de kleinere dagvaartuigen lastig is om een mooi partijtje kabeljauw te vangen. Vroeger stonden de eerste maanden van het jaar garant voor kabeljauw, wijting en schelvis.

Door natuurlijke factoren laat kabeljauw het in de zuidelijke en centrale Noordzee afweten. Er is wel een kleine populatie aanwezig maar die laat zich pas vangen als de temperatuur goed daalt. Op kabeljauw wordt eigenlijk nauwelijks nog gericht gevist. De Nederlandse kottervloot telt een handvol vaartuigen dat in de winter enigszins gericht op kabeljauw vist. Door een complexe regelgeving mag er namelijk niet alleen op kabeljauw gevist worden. De vissers moeten ook schar en andere soorten bijvangen. Kabeljauw mag slechts als een deel van de vangst aangevoerd worden. (foto W.M. den Heijer)

Verder zijn er enkele staandwantvissers die, wanneer het niet al te hard waait, op kabeljauw vissen. En tot slot telt de Britse vloot een klein groepje staandwantvissers dat volledig afhankelijk is van de vangst van kabeljauw. Verhoudingsgewijs gaat het dus om bijzonder kleine partijtjes kabeljauw die de ene keer de hoofdprijs krijgen en de andere keer voor minder dan 2,50 euro per kilo van eigenaar verwisselen. Noordelijker zijn de vangsten overigens wel goed. Hoe noordelijker hoe beter overigens. In Denemarken heeft de aanvoer van kabeljauw wat meer omvang. Hoewel kabeljauw een smakelijke vis is, kan ie niet op veel belangstelling rekenen. Jammer want een lekkerbek van een kabeljauw is veel lekkerder dan van heek uit Namibië of pollack uit Canada en Alaska. Wijting is eigenlijk nog veel smakelijker. Een rondgebakken wijting, uiteraard met graat, is heerlijk om op te peuzelen. Qua smaak kan heek daar niet tegenop. Consumenten zouden zich niet moeten weerhouden van gebakken vis met graten. Op Scheveningen zeggen ze al lange tijd: ´Een vis zonder graat is lang niet zo lekker.´ En kakelverse rondvis uit de Noordzee zou wat meer waardering mogen hebben.

Op de foto houdt een visserman uit Urk een uit de kluiten gewassen kabeljauw in zijn handen die meegevangen is bij de visserij op platvis. (foto W.M. den Heijer)